S. Ryszarda Piejko (13/09/1953) pochodzi z miejscowości Drohobyczka, w archidiecezji przemyskiej. Śluby wieczyste złożyła 5 sierpnia 1980. 15 października 1984 roku wyjechała na misje do Zambii. Ma znaczący udział w otwieraniu nowych placówek i dzieł wychowawczych sióstr salezjanek w Zambii. Obecnie pracuje na misji „City of Hope” w Luscace, gdzie siostry prowadzą dom dla dziewcząt ulicy, szkołę podstawową i kursy krawieckie.